DIỄN TẬP CODE WHITE - QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ MẤT AN NINH TRẬT TỰ TRONG BỆNH VIỆN

DIỄN TẬP CODE WHITE - QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ MẤT AN NINH TRẬT TỰ TRONG BỆNH VIỆN

Hàng năm, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thường xuyên tổ chức diễn tập Code White  với mục đích kiểm tra và nâng cao phản xạ cũng như kĩ năng xử lý tình huống của nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế trước các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Xem video