BS.CKI. Phạm Hữu Dũng

Phó Trưởng Khoa Tiêu Hóa (Phụ trách chuyên khoa Nội soi)

Đặt lịch khám

Chứng nhận: 

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Chuyên khoa I Nội tổng quát, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • Nội soi dạ dày tá tràng, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2002 - 2003.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), Bệnh viện Chợ Rẫy, 2016.
 • Nội soi mật - tụy ngược dòng (ERCP) điều trị bệnh lý mật - tụy, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Thành phố Cần Thơ, 2003 - 2011.
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách Nội soi, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.

BS.CKI. Trịnh Thị Phương Uyên

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp y khoa: 

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa I Nội Tổng quát, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
 • Sơ bộ Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2012 - 2013.
 • Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2008 - 2014.
 • Phó Trưởng khoa, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2014 - 2016.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2016 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Quốc Thái

Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y Khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Nội soi - Điện tim, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008 - 2009.
 • Nội soi đại tràng và Nội soi điều trị căn bản, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
 • Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinhn nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bình Minh - Vĩnh Long, 2008 - 2009.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2009 đến nay.

BS.CKI. Dương Quốc Thắng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Gan - Nhiễm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1989.
 • Chuyên khoa cấp I Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm thực hành, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Điện tâm đồ, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Giảng viên bộ môn Nội - Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 1986 - 2010.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Nội - Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, 1986 - 2012.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gan - Nhiễm, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2012 đến nay.

BS. Nguyễn Hữu Thanh

Phó Trưởng Khoa Xét Nghiệm (Chuyên Khoa Giải Phẫu Bệnh)

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1989.
 • Chuyên khoa sơ bộ Giải phẩu bệnh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Sơ bộ chuyên khoa Giải phẫu bệnh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.
 • Tế bào bệnh học hạch LYMPHO, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.
 • Kỹ thuật phết lam và đọc phiến đồ âm đạo. Hội Sản Phụ Khoa Không Biên Giới (GSF), 2002.
 • Nội soi cổ tử cung - Colposcopie, Hội Sản Phụ Khoa Không Biên Giới (GSF), 2003.
 • Bác sĩ thực hành Ung thư cơ bản, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Bác sĩ thực hành Ung thư nâng cao, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 - 2015.
 • Bác sĩ Hóa trị ung thư, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Phó Bộ môn Giải Phẫu bệnh, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, 1990 - 2013.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Giải phẫu bệnh - Ung thư, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2013 đến 2017.
 • Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm - Phụ trách Tổ Giải Phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.