BS.CKI. Trịnh Thị Phương Uyên

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp y khoa: 

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa I Nội Tổng quát, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
 • Sơ bộ Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2012 - 2013.
 • Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2008 - 2014.
 • Phó Trưởng khoa, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2014 - 2016.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2016 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Quốc Thái

Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y Khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Nội soi - Điện tim, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008 - 2009.
 • Nội soi đại tràng và Nội soi điều trị căn bản, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
 • Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinhn nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bình Minh - Vĩnh Long, 2008 - 2009.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2009 đến nay.

BS.CKI. Dương Quốc Thắng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Gan - Nhiễm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1989.
 • Chuyên khoa cấp I Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm thực hành, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Điện tâm đồ, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Giảng viên bộ môn Nội - Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 1986 - 2010.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Nội - Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, 1986 - 2012.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gan - Nhiễm, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2012 đến nay.

ThS.BS. Nguyễn Văn Rô

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
 • Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2013.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật nội soi ổ bụng - Chương trình JICA, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2006.
 • Phẫu thuật nội soi đại trực tràng , Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Ngoại tổng quát, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2006.
 • Siêu âm tổng quát, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2005 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2005 - 2018.

 

ThS.BS. Huỳnh Huy Cường

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2013.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật nội soi ổ bụng căn bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2010.
 • Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Kinh nghiệm:

 • Giảng viên bộ môn Ngoại khoa, Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ, 2008 - 2014.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2015 đến nay.