BS. Phan Văn Bằng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
 • Hồi sức cấp cứu nội,  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, 2015 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Bác Sĩ Chuyên Khoa Hồi Sức Tích Cực & Chống Độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006.
 • Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu nội, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.
 • Chuyên khoa I - Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm Tim, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội tim mạch - Nội tiết - Khớp, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2007 - 2011.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.

BS. Phan Thành Nhân

Bác Sĩ Chuyên Khoa Hồi Sức Tích Cực & Chống Độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Hồi sức tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Lao - Nội khoa, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 2011 - 2013.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ung bướu - Nội, Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, 2013 - 2014.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2014 đến nay.

BS.CKI. Trần Thanh Khiết

Trưởng Đơn Vị Cấp Cứu/ Trưởng Khoa Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Bồi dưỡng sau đại học về Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.
 • Siêu âm tim & Bệnh lý tim mạch, Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp (Kiên Giang), 2004 - 2006.
 • Trưởng Khoa, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2007 đến nay.

 

BS. Lê Minh Thiên

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tim Mạch

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Nhược cơ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2014.
 • Tai biến mạch máu não, động kinh (Chương trình DIU Pháp - Việt về Khoa học Thần kinh lâm sàng), Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Bệnh Nhược cơ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
 • Điện cơ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2017.
 • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2012 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.