BS.CKI. Trương Thái Minh

Trưởng Đơn Vị Tiêu Hóa/ Trưởng Khoa Nội Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1991.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Cập nhật kiến thức tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Nội soi dạ dày tá tràng, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.
 • Nội soi tiêu hóa - chẩn đoán và điều trị, Trường đại học Y dược Cần Thơ, 2016.
 • Cập nhật điều trị các bệnh lý tiêu hóa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 •  Lớp đào tạo về hội chứng ruột kích thích, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Giảng viên bộ môn Nội tiêu hóa, Sinh lý bệnh học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 1991 - 2007.
 • Bác sĩ Trưởng Khoa, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2007 - 2015.
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách Nội Tiêu hóa, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2015 đến tháng 09/2019.
 • Bác sĩ điều trị Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 10/2019 đến tháng 05/2020.
 • Trưởng Đơn vị Tiêu hóa kiêm Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 06/2020 đến nay.

 

ThS.BS. Nguyễn Hữu Kỳ Phương

Phó Đơn vị Tiêu hóa/ Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa: 

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật Nội soi ổ bụng - Chương trình JICA, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2006.
 • TACE, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
 • Lớp đào tạo về hội chứng ruột kích thích,  Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học y dược Cần Thơ, 2019.
 •  Ung thư gan mật, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • Sỏi đường mật: chẩn đoán và điều trị, Bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
 • Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm, Bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Điều trị ung thư đại trực tràng, Bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2002 - 2015.
 • Giảng viên, Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2002 - 2015.
 • Bác sĩ Trưởng Khoa, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2015 đến tháng 05/2020.
 • Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 06/2020 đến nay.

 

BS. Nguyễn Thanh Dùng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2014.
 • Siêu âm cơ bản, Đại học y dược Cần Thơ, 2014.
 • Thông khí cơ học, Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Điều trị thay thế thận liên tục và thay huyết tương cơ bản dành cho bác sĩ, đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Tập huấn cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2013 đến nay.

 

BS. Thạch Som Anh

Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tam Bình - Vĩnh Long, 2016 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.

BS. Phan Văn Bằng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
 • Hồi sức cấp cứu nội,  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, 2015 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.