BS.CKI. NGUYỄN CHÍ HIỂU

Bác Sĩ Chuyên Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Đại học đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2014.
  • Chuyên khoa Sơ bộ Hồi sức cấp cứu, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.
  • Chuyên khoa cấp I Hồi sức cấp cứu, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Siêu âm tim, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2018.
  • Đọc điện tâm đồ cơ bản, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương, 2016.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Tam Bình, 2014 - 04/2020.
  • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 04/2020 đến nay.