BS.CKSB. PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

Phụ Trách Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ y học dự phòng, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.
 • Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Kiểm soát nhiễm khẩn bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2017.
 • Cập nhật kiến thức và thực hành trong xử lý dụng cụ nội soi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • Chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Phòng, Chống HIV/AIDS, 2017.
 • Cập nhật thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn tại Khoa Hồi sức tăng cường sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc Bình Dương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2015 - đến nay.

BS. LÊ QUANG HUY

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp Chuyên môn:

 • Nội soi tiêu hóa - Chẩn đoán và điều trị, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quân dân Y Cần Thơ, 2017 - 08/2019.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 09/2019 đến nay.

BS. CKI. LƯ KIM BẰNG

Bác sĩ điều trị Chuyên khoa Nội thần kinh

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006.
 • Chuyên khoa I Thần kinh, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Điện cơ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, từ 2006 đến tháng 05/2020.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 06/2020 đến nay.

BS. CKI. TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG

Phó Trưởng Khoa Khám sức khỏe

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1992.
 • Chuyên khoa cấp I Nội tổng quát, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Quản lý cấp trung, Trường PACE.
 • Quản lý Bệnh viện, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm:

 • Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Quận Ninh Kiều, 1993 - 2006.
 • Bác sĩ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, 2006 - 2008.
 • Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2008 - 2013.
 • Trưởng khoa Khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2013 - 2017.
 • Giám đốc Trung tâm Kiểm tra sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, 2017 - 2019.
 • Phó Trưởng khoa Khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 02/2020 đến nay.

THS.BS. LÊ THỊ MỸ DUYÊN

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tim Mạch

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Đại học đa khoa, Đại học Cần Thơ, 1999.
 • Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tim gắng sức, Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, 2018.
 • Siêu âm tim - mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2010.
 • Cấp cứu nội tiết căn bản - Chương trình JICA 2004, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2005.
 • Siêu âm tim & Bệnh lý tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện tim tổ chức, 2002.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, 8/2001-  3/2012.
 • Phó Trưởng khoa Khoa Tim mạch - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 4/2012 - 3/2016.
 • Phó Trưởng khoa Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 5/2016 - 3/2018.
 • Trưởng khoa Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, 10/2018 - 3/2020.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 5/2020 đến nay.