BS.CKII. Nguyễn Thị Mai Lan

Trưởng Khoa Thận - Tiết niệu

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1995.
  • Chuyên khoa sơ bộ về nội thận và thận nhân tạo, Bệnh viện 175, 1999.
  • Chuyên khoa cấp I Ngoại chung, Học Viện Quân Y, 2005.
  • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2011.
  • Chuyên khoa cấp II Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Sử dụng máy chạy thận nhân tạo, Bệnh viện 175, 1999.

Kinh nghiệm:

  • Trưởng khoa Nội thận - lọc máu, Bệnh viện 121 Cần Thơ, 1995 - 2009.
  • Trưởng Khoa Thận - Tiết niệu, Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2009 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)