BS.CKI. Trần Thị Điểm

Phó trưởng khoa khám sức khỏe

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
  • Chuyên khoa cấp I - Nội tổng quát, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, 2009.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Helycobacter, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
  • Quy định về tiêm chủng, Trung tâm y tế dự phòng Cần Thơ, 2016.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội, Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương - Kiên Giang, 2002 – 2009.
  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2009 - 2014.
  • Bác sĩ điều trị, khoa khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2014 - 2018.
  • Phó trưởng khoa, khoa khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)