BS.CKI. Phạm Hữu Dũng

Phó Trưởng Khoa Tiêu Hóa (Phụ trách chuyên khoa Nội soi)

Chứng nhận: 

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
  • Chuyên khoa I Nội tổng quát, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Siêu âm tổng quát, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
  • Nội soi dạ dày tá tràng, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2002 - 2003.
  • Bồi dưỡng sau đại học về Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
  • Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), Bệnh viện Chợ Rẫy, 2016.
  • Nội soi mật - tụy ngược dòng (ERCP) điều trị bệnh lý mật - tụy, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Thành phố Cần Thơ, 2003 - 2011.
  • Phó Trưởng Khoa phụ trách Nội soi, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)