BS.CKI. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bác sĩ chuyên khoa siêu âm

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1990.
  • Chuyên khoa cấp I Bác sĩ gia đình, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Siêu âm Tổng quát, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2004.
  • Siêu âm mạch máu, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2016.
  • Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội nhi - nhiễm, Bệnh viện 30/04 Cần Thơ, 1990 - 1993.
  • Trưởng trạm, Khoa Nội nhi - nhiễm, Trung tâm y tế thành phố Cần Thơ, 1993 - 2001.
  • Bác sĩ điều trị, Trung tâm y tế dự phòng Ninh Kiều, 2001- 2007.
  • 4/ Bác sĩ điều trị, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2007 - 2010.
  • Bác sĩ điều trị, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2016 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)