BS.CKI. Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó khoa tổng hợp (chuyên khoa hô hấp)

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2004.
  • Chuyên khoa cấp I Nội tổng quát, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2009.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Quản lý Hen và COPD trong cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
  • Ứng dụng thăm dò chức năng hô hấp và hình ảnh học lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Dược Thanh phố Hồ Chí Minh, 2010.
  • Quản trị cuộc đời, Trường doanh nhân PACE thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, 2004 - 2010.
  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2010 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)