BS.CKI. Nguyễn Phúc Tùng

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Niệu

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2003.
  • Chuyên khoa cấp I Ngoại niệu, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2004.
  • Nội soi tiết niệu nâng cao, Bệnh viện Bình Dân, 2018.
  • Siêu âm bụng tổng quát, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2005.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa Châu Đốc - An Giang, 2004 - 2009.
  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại tiết niệu, Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)