BS.CKI. Nguyễn Lê Minh Thanh

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2009.
 • Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • An toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, 2016.
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Siêu âm tổng quát thực hành, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Can thiệp hình ảnh trong thần kinh và ung thư, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Chuẩn đoán cộng hưởng từ bệnh lý thần kinh : u não và đột quỵ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Hình ảnh học cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
 • Hình ảnh học thần kinh, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2015.
 • Bổ túc kiến thức về "TACE gan", Bệnh viện Chợ Rẫy, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ đa khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương - Kiên Giang, 2002 - 2007.
 • Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô, 2007 - 2009.
 • Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2009 - 2013.
 • Trưởng khoa chẩn đoán hỉnh ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2013 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)