BS.CKI. Nguyễn Hữu Thái

Phó Trưởng khoa Can thiệp Nội mạch

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
  • Chuyên khoa cấp I - Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
  • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
  • Thông tim can thiệp giai đoạn I và II, viện tim thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
  • An toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, 2018.

Kinh nghiệm:

  • Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2008 đến 2018.
  • Phó Trưởng Khoa Can thiệp Nội mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.

 

Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)