BS.CKI. Nguyễn Hồng Duyên

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2005.
  • Chuyên khoa cấp I Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Chỉnh hình răng mặt, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
  • Cắm ghép nha khoa, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
  • Cơ sinh học với NIS NEO chặn, Liên chi hội chỉnh hình răng mặt thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa răng hàm mặt, Nha khoa Nụ Cười thành phố Hồ Chí Minh, 2005 - 2006.
  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2006 - 2017.
  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa răng hàm mặt, khoa tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2017 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)