BS.CKI. Nguyễn Công Trí

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
  • Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, 2006.
  • Chuyên khoa cấp I Gây Mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực và khí phế quản, Hội Gây mê hồi sức thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời - Cà Mau, 2005 - 2011.
  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)