BS.CKI. Ngô Minh Tân

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2004.
  • Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Kỹ thuật tiêm Hyalgan nội khớp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
  • Điều trị đau, Bệnh viện Sài Gòn - ITO, 2011.
  • Bồi dưỡng sau đại học - Bệnh học và điều trị cơ xương khớp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2003 - 2014.
  • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, 2015 – 2018.
  • Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 01/2019 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)