BS.CKI. Ngô Miên Tường

Phó Trưởng Khoa Nội Tim Mạch

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Huế, 2005.
  • Chuyên khoa I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Thông Tim Can Thiệp giai đoạn I và II, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 - 2012.
  • Cập nhật kiến thức mới về Tim Mạch nói chung và Tim Mạch Học Can Thiệp nói riêng, Hội Tim mạch Can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
  • Can thiệp tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính (CTO) động mạch vành, Bệnh viện Bạch Mai, 2017.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2005 - 2012.
  • Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2012 - 2013.
  • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội Tim mạch - CCU, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2013 - 2018.
  •  Phó Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2018 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)