BS.CKI. Lý Việt Hùng

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng quát

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Quân Y, Học viện Quân Y, 1981.
  • Chuyên khoa cấp I Ngoại Tổng quát, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 1997.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2012 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)