BS.CKI. Huỳnh Nhất Thống

Trưởng khoa mắt

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1991.
  • Chuyên khoa cấp I Mắt, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Chất lượng thị giác - Chất lượng cuộc sống, Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

  • Trưởng khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2009 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)