BS.CKI. Đoàn Bùi Thanh Thủy

Bác sĩ chuyên khoa Hô hấp

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1995.
  • Chuyên khoa cấp I Lao, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • CT Scanner - Ngực, Trung tâm Y khoa MEDIC, 1998.
  • Siêu âm tổng quát, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, 1999.
  • Quản lý Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Lao - Bệnh phổi, Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Cần Thơ, 1995 -2011.
  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)