BS. Tiền Minh Đăng

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2003.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Bồi dưỡng sau đại học về Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
  • An toàn bức xạ trong X - Quang y tế, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, 2006.
  • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, 2004 - 2007.
  • Bác sĩ điều trị, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2007 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)