BS. Phan Văn Bằng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp Cứu

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.
  • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
  • Hồi sức cấp cứu nội,  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, 2015 - 2017.
  • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)