BS. Nguyễn Ngọc Tính

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
  • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

2. Bằng cấp chuyên môn:

  • Siêu âm tim, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2013.
  • Tập huấn đọc kỹ thuật CT mạch vành tim, Công ty TNHH y tế Hòa Hảo, 2016.
  • Đọc MRI, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
  • Hình ảnh học cộng hưởng từ động học sàn chậu, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2012 - 2015.
  • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ, 2015 - 2018.
  • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)