Ban giám đốc

Ths.BS. Nguyễn Văn Hoàng

Giám Đốc Điều Hành (CEO)

  • Giám đốc Điều hành Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long từ năm 2006
  • Hơn 32 năm kinh nghiệm trong chuyên khoa Lao, giàu kinh nghiệm khám chữa bệnh và giảng dạy
  • Nguyên Giám đốc Trung tâm Lao và bệnh phổi Cần Thơ
  • Thạc sỹ quản lý Chăm sóc sức khỏe ban đầu – Viện phát triển Sức khỏe Asean tại Đại học Mahidol Thái Lan