Ban giám đốc

CN. Lê Thị Kim Ngọc

Giám đốc Quản trị vận hành (COO)

  • Hiện là Giám đốc Quản trị vận hành (COO) của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.
  • Giám đốc tài chính (CFO) Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long từ năm 2016 đến năm 2018.
  • Phó Giám đốc Tài chính Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long từ năm 2015.
  • Nguyên Trưởng Phòng Kế toán Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.
  • Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Cần Thơ.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán.