CLB Gan Khỏe | Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
Liên hệ truyền thông

CLB Gan Khỏe

05-10-2017

CLB Gan Khỏe được thành lập từ tháng 07/2017 với mục đích chia sẻ các thông tin, kiến thức nhằm bảo vệ sức khỏe lá gan cho tất cả mọi người.
Chủ nhiệm CLB: BS.CK1. Trịnh Thị Phương Uyên (Khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long)
CLB Gan Khỏe sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần.
Các đơn vị đồng hành: Naturenz (Dược Hậu Giang), Fibroscan GM...

---

Liên hệ hợp tác truyền thông: Ms Thảo Vi - Phòng Khách Hàng
Điện thoại: 012.792.10993 hoặc 02923 917 901 ext 1197