CLB Đái Tháo Đường | Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
Liên hệ truyền thông

CLB Đái Tháo Đường

05-10-2017

CLB Đái Tháo Dường được thành lập từ 05/2016 với mục đích cung cấp những kiến thức về bệnh lý Đái tháo đường cho người dân.

Chủ nhiệm CLB: BS. Thạch Thị Phola (Phó trưởng khoa Nội Tim Mạch - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long)

CLB Đái Tháo Đường sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần.

Các công ty và nhãn hàng đồng hành: Dược Hậu Giang, Ích Nhân, Novartis,...

----

Liên hệ hợp tác truyền thông: Phòng Phát Triển Khách Hàng
Điện thoại:  02923 917 901 ext 1197