CLB Bệnh nhân thay van tim | Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
Liên hệ truyền thông

CLB Bệnh nhân thay van tim

05-10-2017

CLB Bệnh Nhân Thay Van Tim được thành lập từ tháng 06/2017 nhằm tổ chức các chương trình sinh hoạt định kỳ cho các bệnh nhân đã thay van tim, giúp bệnh nhân có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Chủ nhiệm CLB: BS Huỳnh Võ Hoài Thanh (Phó trưởng khoa Ngoại Tim Mạch Lồng Ngực - Hồi Sức Tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long)
CLB Bệnh Nhân Thay Van Tim sinh hoạt định kỳ 6 tháng/lần.

---

Liên hệ hợp tác truyền thông: Phòng Phát Triển Khách Hàng
Điện thoại:  02923 917 901 ext 1197