CLB Bệnh Nhân Suy Thận | Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
Liên hệ truyền thông

CLB Bệnh Nhân Suy Thận

05-10-2017

CLB Bệnh Nhân Suy Thận được thành lập từ 03/2017 với mục đích chia sẻ những kiến thức và được bác sĩ tư vấn về các bệnh lý liên quan đến thận.
Chủ nhiệm CLB: BS.CKII. Nguyễn Thị Mai Lan (Trưởng Khoa Tổng Hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long)
CLB Bệnh Nhân Suy Thận sinh hoạt định kỳ vào ngày Thận Thế Giới

---

Liên hệ hợp tác truyền thông: Phòng Phát Triển Khách Hàng
Điện thoại:  02923 917 901 ext 1197