ThS.BS. Lâm Xuân Uyên

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1998.
 • Thạc sĩ Y học - Hóa sinh, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hóa sinh lâm sàng, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000.
 • Kỹ thuật huyết thanh HIV, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
 • Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Quy trình thao tác chuẩn, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Nhận thức, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm y tế theo ISO 15189:2012, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, 2017.
 • Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý Phòng Thí Nghiệm y tế theo ISO 15189:2012, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, 2017.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ Sinh hóa - Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, 2000 - 2006.
 • Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2007 - 2013.
 • Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2014 đến nay.

BS. CKSB. NGUYỄN HỮU THANH

Phó Trưởng Khoa Xét Nghiệm (Chuyên khoa Giải Phẩu Bệnh)

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1989.
 • Chuyên khoa sơ bộ Giải phẩu bệnh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Sơ bộ chuyên khoa Giải phẫu bệnh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.
 • Tế bào bệnh học hạch LYMPHO, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.
 • Kỹ thuật phết lam và đọc phiến đồ âm đạo. Hội Sản Phụ Khoa Không Biên Giới (GSF), 2002.
 • Nội soi cổ tử cung - Colposcopie, Hội Sản Phụ Khoa Không Biên Giới (GSF), 2003.
 • Bác sĩ thực hành Ung thư cơ bản, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Bác sĩ thực hành Ung thư nâng cao, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 - 2015.
 • Bác sĩ Hóa trị ung thư, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Phó Bộ môn Giải Phẫu bệnh, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, 1990 - 2013.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Giải phẫu bệnh - Ung thư, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2013 đến 2017.
 • Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm - Phụ trách Tổ Giải Phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.

 

 

BS.CKI. Trần Văn Thụ Khanh

Bác Sĩ Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1999.
 • Chuyên khoa cấp I Y học chức năng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Xét nghiệm Sinh hóa - Miễn dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2000.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Thực hành hóa sinh, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
 • Miễn dịch truyền máu, Bệnh viện Truyền máu & Huyết học, 2013.
 • Những vấn đề  cơ bản trong trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Ngoại Kiểm tra chất lượng xét nghiệm, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Lấy máu - chiết tách tế bào máu, Bệnh viện Truyền máu & Huyết học, 2013.
 • Điều chế, lưu trữ, cấp phát máu và các chế phẩm máu, Bệnh viện Truyền máu & Huyết học, 2013.
 • Quy trình thao tác chuẩn (SOP), Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2000 - 2007.
 • Bác sĩ quyền trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, 2007 – 2009.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2009 đến nay.

Tin tức chuyên khoa