THS. BS. LƯU THỊ NHẤT PHƯƠNG

Phụ Trách Khoa Vật Lý Trị Liệu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Cần Thơ, 1999.
 • Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Lớp Bồi dưỡng chuyên khoa Kỹ thuật Vật lý trị liệu, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, 2001.
 • Kỹ thuật lượng giá và điều trị Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi Đồng I, 2001.
 • Thực hành Vật lý trị liệu, Trường Trung học Y tế Cần Thơ, 2002.
 • Lớp Vật lý trị liệu, Trường Trung học Y tế Cần Thơ, 2006.
 • Lớp Tập huấn Vật lý trị liệu hô hấp ở trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2008.
 • Lớp Tập huấn Dinh dưỡng Lâm sàng cho Bác sĩ, Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2008.
 • Thực hành Vật lý trị liệu Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2009.
 • Xử lý phục hồi chức năng cho trẻ bại não, Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2009.
 • Dinh dưỡng Lâm sàng cho Bác sĩ các Bệnh viện Tỉnh, Viện Dinh dưỡng, 2009.
 • Tập huấn Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, 2009.
 • Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý chất lượng VSATTP phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát VSATTP, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
 • Cập nhật mới về Dinh dưỡng trị liệu trong ngoại khoa và ứng dụng trong thực hành, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2011.
 • Tập huấn Thực hành Dinh dưỡng Lâm sàng Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2011.
 • Liệu pháp dinh dưỡng hiệu quả cho bệnh nhân nặng, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2012.
 • Tập huấn Tiếp cận và xử trí chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em theo y học chứng cứ, Bệnh viện Nhi đồng 1, 2012.
 • Dinh dưỡng Lâm sàng cơ bản, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Dinh dưỡng điều trị Bệnh mãn tính, Trung tâm dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Tin tức chuyên khoa