BS.CKI. Trương Thái Minh

Trưởng Đơn Vị Tiêu Hóa/ Trưởng Khoa Nội Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1991.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Cập nhật kiến thức tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Nội soi dạ dày tá tràng, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.
 • Nội soi tiêu hóa - chẩn đoán và điều trị, Trường đại học Y dược Cần Thơ, 2016.
 • Cập nhật điều trị các bệnh lý tiêu hóa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 •  Lớp đào tạo về hội chứng ruột kích thích, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Giảng viên bộ môn Nội tiêu hóa, Sinh lý bệnh học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 1991 - 2007.
 • Bác sĩ Trưởng Khoa, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2007 - 2015.
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách Nội Tiêu hóa, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2015 đến tháng 09/2019.
 • Bác sĩ điều trị Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 10/2019 đến tháng 05/2020.
 • Trưởng Đơn vị Tiêu hóa kiêm Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 06/2020 đến nay.

 

ThS.BS. Nguyễn Hữu Kỳ Phương

Phó Đơn vị Tiêu hóa/ Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa: 

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật Nội soi ổ bụng - Chương trình JICA, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2006.
 • TACE, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
 • Lớp đào tạo về hội chứng ruột kích thích,  Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học y dược Cần Thơ, 2019.
 •  Ung thư gan mật, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • Sỏi đường mật: chẩn đoán và điều trị, Bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
 • Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm, Bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Điều trị ung thư đại trực tràng, Bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2002 - 2015.
 • Giảng viên, Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2002 - 2015.
 • Bác sĩ Trưởng Khoa, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2015 đến tháng 05/2020.
 • Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 06/2020 đến nay.

 

BS.CKI. Phạm Hữu Dũng

Phó Trưởng Khoa Nội Tiêu Hóa (Phụ trách chuyên khoa Nội soi)

Đặt lịch khám

Chứng nhận: 

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Chuyên khoa I Nội tổng quát, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • Nội soi dạ dày tá tràng, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2002 - 2003.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), Bệnh viện Chợ Rẫy, 2016.
 • Nội soi mật - tụy ngược dòng (ERCP) điều trị bệnh lý mật - tụy, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Thành phố Cần Thơ, 2003 - 2011.
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách Nội soi, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.

 

BS.CKI. Dương Quốc Thắng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Gan - Nhiễm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1989.
 • Chuyên khoa cấp I Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm thực hành, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Điện tâm đồ, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Giảng viên bộ môn Nội - Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 1986 - 2010.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Nội - Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, 1986 - 2012.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gan - Nhiễm, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2012 đến nay.

BS.CKI. Trịnh Thị Phương Uyên

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp y khoa: 

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa I Nội Tổng quát, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
 • Sơ bộ Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2012 - 2013.
 • Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2008 - 2014.
 • Phó Trưởng khoa, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2014 - 2016.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2016 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Quốc Thái

Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y Khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Nội soi - Điện tim, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008 - 2009.
 • Nội soi đại tràng và Nội soi điều trị căn bản, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
 • Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinhn nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bình Minh - Vĩnh Long, 2008 - 2009.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2009 đến nay.

ThS.BS. Nguyễn Văn Rô

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
 • Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2013.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật nội soi ổ bụng - Chương trình JICA, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2006.
 • Phẫu thuật nội soi đại trực tràng , Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Ngoại tổng quát, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2006.
 • Siêu âm tổng quát, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2005 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2005 - 2018.

 

BS.CKI. Thái Phan Tùng Nhơn

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2007.
 • Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Cấp cứu Ngoại Tiêu hóa - Chương trình JICA, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2008 - 2009.
 • Phẫu thuật nội soi ổ bụng căn bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2011.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa Khoa Cà Mau, 2007 - 2008.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2011 - 2015.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2015 đến nay.

 

BS.CKI. Lê Chí Điền

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006.
 • Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật nội soi ổ bụng căn bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
 • Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và nạo hạch, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
 • Vật lý trị liệu sàn chậu, Bệnh viện Hùng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2006 - 2011.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2011 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.

 

BS.CKI. Huỳnh Văn Út Chót

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ngoại Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
 • Chuyên khoa cấp I Ngoại khoa, Trường Đại học y dược Cần Thơ, 2018.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật nội soi ổ bụng căn bản, Trường Đại học y dược Cần Thơ, 2014.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học y dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 2012 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2018 đến nay.

BS. CKI. TRẦN THỊ ĐIỂM

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Chuyên khoa cấp I - Nội tổng quát, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, 2009.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Helycobacter, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
 • Quy định về tiêm chủng, Trung tâm y tế dự phòng Cần Thơ, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội, Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương - Kiên Giang, 2002 – 2009.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2009 - 2014.
 • Bác sĩ điều trị, khoa khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2014 - 2018.
 • Phó trưởng khoa, khoa khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến 01/2020.
 • Bác sĩ điều trị, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 02/2020 đến nay.

 

BS. LÊ NGUYỄN TRÀ MY

Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 07/2019 đến nay.

 

BS. LÊ QUANG HUY

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp Chuyên môn:

 • Nội soi tiêu hóa - Chẩn đoán và điều trị, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quân dân Y Cần Thơ, 2017 - 08/2019.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ tháng 09/2019 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Ngọc Châu Kha

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.
 • Chuyên khoa I, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Quận Cái Răng, từ 10/2015 đến 02/2018.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 09/2020 đến nay.