BS.CKI. Huỳnh Thanh Giang

Trưởng Khoa Phẫu Thuật - Gây Mê Hồi Sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2005.
 • Định hướng Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.
 • Chuyên khoa I Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Đào tạo kỹ năng Điện tim, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2005.
 • Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
 • Gây mê hồi sức trong phẫu thuật ngoài tim cho bệnh nhân có nguy cơ tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
 • Gây mê phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2013.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học y dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội tổng quát, Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền - Cần Thơ, 2005 - 2006.
 • Trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô - Cần Thơ, 2007- 2013.
 • Trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2013 đến nay.

ThS.BS. Trần Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng Khoa Phẫu Thuật - Gây Mê Hồi Sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2009
 • Tim mạch và gây mê hồi sức, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012.
 • Gây tê thần kinh ngoại vi trong phẫu thuật và giảm đau sau mổ với trợ cụ máy kích thích thần kinh và máy siêu âm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2010.
 • Hồi sức, cấp cứu, truyền máu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2010.
 • Gây mê sản nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Thần kinh, gây tê vùng và điều trị đau, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Gây mê theo cơ địa bệnh nhân và các loại phẫu thuật, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012.
 • Gây mê hồi sức tim mạch - Gây mê hồi sức hô hấp, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2016.
 • Gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm trình độ cao, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2017.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008-2017.
 • Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2017 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Văn Sơn

Bác Sĩ Chuyên Khoa Gây Mê Hồi Sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2003.
 • Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức, Trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
 • Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hô hấp & Gây mê hồi sức, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y Tế thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
 • Hồi sức và Cấp cứu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2008.
 • Thần kinh, Gây tê vùng và điều trị đau, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2009.
 • Gây mê theo cơ địa bệnh nhân và loại phẫu thuật, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, 2009.
 • Tim mạch và Gây mê Hồi sức, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2009.
 • Gây mê Sản Nhi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Gây mê Nhi & Điều trị đau trẻ em, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012.
 • Quản lý đau, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 2012.
 • Nội soi phế quản can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
 • Gây mê Thực hành, Đại học Paris VII (Pháp), 2010.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại tổng quát, Trung tâm y tế Tân Thạnh - Long An, 2003 -2005.
 • Bác sĩ điều trị  chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, 2005 - 2007.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2007 đến nay.

 

BS.CKI. Nguyễn Công Trí

Bác Sĩ Chuyên Khoa Gây Mê Hồi Sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
 • Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố, 2006.
 • Chuyên khoa cấp I Gây Mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực và khí phế quản, Hội Gây mê hồi sức thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời - Cà Mau, 2005 - 2011.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.

BS. Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

Bác Sĩ Đa Khoa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Cấp cứu cơ bản, Sở y tế tỉnh Trà Vinh, 2017.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Trung tâm y tế huyện Duyên Hải - Trà Vinh, 2016 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2018 đến nay.

BS.CKI. Ngô Minh Tân

Bác Sĩ Chuyên Khoa Gây Mê Hồi Sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2004.
 • Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Kỹ thuật tiêm Hyalgan nội khớp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
 • Điều trị đau, Bệnh viện Sài Gòn - ITO, 2011.
 • Bồi dưỡng sau đại học - Bệnh học và điều trị cơ xương khớp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2003 - 2014.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, 2015 – 2018.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 01/2019 đến nay.

Tin tức chuyên khoa