BS.CKI. Nguyễn Lê Minh Thanh

Trưởng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2002.
 • Định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2009.
 • Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • An toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, 2016.
 • Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Bồi dưỡng sau đại học về Siêu âm tổng quát thực hành, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Can thiệp hình ảnh trong thần kinh và ung thư, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Chuẩn đoán cộng hưởng từ bệnh lý thần kinh : u não và đột quỵ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Hình ảnh học cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
 • Hình ảnh học thần kinh, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2015.
 • Bổ túc kiến thức về "TACE gan", Bệnh viện Chợ Rẫy, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ đa khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương - Kiên Giang, 2002 - 2007.
 • Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô, 2007 - 2009.
 • Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2009 - 2013.
 • Trưởng khoa chẩn đoán hỉnh ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2013 đến nay.

 

BS. Tiền Minh Đăng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ, 2003.
 • Chuyên khoa sơ bộ Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Bồi dưỡng sau đại học về Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • An toàn bức xạ trong X - Quang y tế, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, 2006.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, 2004 - 2007.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2007 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bác Sĩ Chuyên Khoa Siêu Âm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 1990.
 • Chuyên khoa cấp I Bác sĩ gia đình, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm Tổng quát, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2004.
 • Siêu âm mạch máu, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2016.
 • Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội nhi - nhiễm, Bệnh viện 30/04 Cần Thơ, 1990 - 1993.
 • Trưởng trạm, Khoa Nội nhi - nhiễm, Trung tâm y tế thành phố Cần Thơ, 1993 - 2001.
 • Bác sĩ điều trị, Trung tâm y tế dự phòng Ninh Kiều, 2001- 2007.
 • 4/ Bác sĩ điều trị, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2007 - 2010.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2016 đến nay.

BS. Nguyễn Ngọc Tính

Bác Sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
 • Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tim, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2013.
 • Tập huấn đọc kỹ thuật CT mạch vành tim, Công ty TNHH y tế Hòa Hảo, 2016.
 • Đọc MRI, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2014.
 • Hình ảnh học cộng hưởng từ động học sàn chậu, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2012 - 2015.
 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ, 2015 - 2018.
 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.

BS. Thái Thị Hồng Vân

Bác Sĩ Chuyên Khoa Siêu Âm

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm thực hành, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012
 • Siêu âm mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2016.
 • Siêu âm tim, Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2013.
 • Siêu âm cơ xương khớp và siêu âm doppler mạch máu, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, 2017.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ chuyên khoa siêu âm, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2012 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.

BS.CKI. Võ Thị Trọn

Bác Sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2007.
 • Chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm sản phụ khoa cơ bản, Bệnh viện Từ Dũ, 2017.
 • Siêu âm tim - mạch máu, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • Siêu âm tổng quát,  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2014.
 • Siêu âm cơ xương khớp, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2018.
 • Siêu âm thực hành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2010.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ chuyên khoa nội tổng quát, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang, 2007 - 2009.
 • Bác sĩ chuyên khoa Nội nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải - Trà Vinh, 2009 - 2013.
 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang, 2013 - 2018.
 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2019 đến nay.