BS.CKI. Trần Thanh Khiết

Trưởng Khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
 • Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Bồi dưỡng sau đại học về Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.
 • Siêu âm tim & Bệnh lý tim mạch, Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp (Kiên Giang), 2004 - 2006.
 • Trưởng Khoa, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2007 đến nay.

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Anh Thư

Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2011.
 • Thạc sĩ Y học - Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2013.
 • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2016.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu & Điều trị trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, 2011 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.

 

BS. Nguyễn Thanh Dùng

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2014.
 • Siêu âm cơ bản, Đại học y dược Cần Thơ, 2014.
 • Thông khí cơ học, Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Điều trị thay thế thận liên tục và thay huyết tương cơ bản dành cho bác sĩ, đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Tập huấn cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2013 đến nay.

 

BS. Trần Tiến Thành

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.
 • Điện tâm đồ - chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2017.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2016 đến nay.

BS. Thạch Som Anh

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tam Bình - Vĩnh Long, 2016 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.

BS. Phan Văn Bằng

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
 • Hồi sức cấp cứu nội,  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, 2015 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2017 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Thanh Hùng

Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2005.
 • Chuyên khoa cấp I Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2013.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Nội soi chẩn đoán bệnh lý Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016.
 • Phẫu thuật Nội soi mũi xoang cơ bản,Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016.
 • Phẫu tích xương thái dương cơ bản & nâng cao, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016.
 • Phẫu thuật Ung thư Đầu - Cổ qua đường họng miệng, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016.
 • Định hướng chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ khám Tai Mũi Họng, Trung tâm Giám định Y khoa Thành phố Cần Thơ, 2006 - 2007.
 • Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Tai Mũi Họng, Khoa Cấp cứu & Điều trị trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2007 đến nay.

 

BSNT. Trần Khôi Nguyên

Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
 • Thạc sĩ Y học - Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Phẫu thuật nội soi mũi xoang cơ bản, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Phẫu tích xương thái dương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Bệnh lý Tai - Tai Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tai Mũi Họng, Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2015 đến nay.

 

BSNT. Đặng Quốc Thái

Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2014.
 • Bác sĩ nội trú Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.
 • Chuyên khoa cấp I Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Nội soi tai mũi họng cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.
 • Chẩn đoán, phẫu thuật nội soi tai mũi họng nâng cao, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.
 • Chẩn đoán và hồi phục rối loạn tiền đình, hội y học thành phố Hồ Chí Minh, 2017.

Kinh nghiệm:

 • Trợ giảng bộ môn tai mũi họng + Bác sĩ nội trú tại trường đại học y Dược Cần Thơ, từ 2014 đến 2017.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa tai mũi họng, khoa Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2017 đến nay.

BS. Trịnh Đăng Khoa

Bác sĩ đa khoa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, bệnh viện Trưng Vương, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.

BS. Triệu Tú

Bác sĩ đa khoa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.