Chương trình tầm soát tim mạch miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi | Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
Liên hệ truyền thông

Chương trình tầm soát tim mạch miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi

05-10-2017

Chương trình tầm soát tim mạch miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi là một trong những hoạt động vì cộng đồng của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.
Chương trình được tổ chức vào ngày thứ ba đầu mỗi tháng.
Các trẻ em dưới 16 tuổi đều được bệnh viện thực hiện tầm soát bệnh lý tim mạch hoàn toàn miễn phí tại BV Hoàn Mỹ Cửu Long.
Thời gian diễn ra chương trình từ 13h đến 16h.
Chủ nhiệm hoạt động: BS. Nguyễn Đình Đại Khánh (Trưởng Khoa Can Thiệp Tim Mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long)

---

Liên hệ hợp tác truyền thông: Ms Phương Chi - Phòng Khách Hàng
Điện thoại: 0939.515.960 hoặc 02923 917 901 ext 197