ThS.BS. Trần Thị Cẩm Nhung

Phó khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2009
 • Tim mạch và gây mê hồi sức, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012.
 • Gây tê thần kinh ngoại vi trong phẫu thuật và giảm đau sau mổ với trợ cụ máy kích thích thần kinh và máy siêu âm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2010.
 • Hồi sức, cấp cứu, truyền máu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2010.
 • Gây mê sản nhi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Thần kinh, gây tê vùng và điều trị đau, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Gây mê theo cơ địa bệnh nhân và các loại phẫu thuật, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012.
 • Gây mê hồi sức tim mạch - Gây mê hồi sức hô hấp, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2016.
 • Gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm trình độ cao, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2017.
 • Hồi sinh tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2018.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008-2017.
 • Phó khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2017 đến nay.

BS. Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

Bác sĩ đa khoa

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Cấp cứu cơ bản, Sở y tế tỉnh Trà Vinh, 2017.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Trung tâm y tế huyện Duyên Hải - Trà Vinh, 2016 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2018 đến nay.

BS.CKI. Ngô Minh Tân

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Cần Thơ, 2004.
 • Chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Kỹ thuật tiêm Hyalgan nội khớp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
 • Điều trị đau, Bệnh viện Sài Gòn - ITO, 2011.
 • Bồi dưỡng sau đại học - Bệnh học và điều trị cơ xương khớp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2003 - 2014.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, 2015 – 2018.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 01/2019 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Hồng Duyên

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2005.
 • Chuyên khoa cấp I Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Chỉnh hình răng mặt, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • Cắm ghép nha khoa, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 • Cơ sinh học với NIS NEO chặn, Liên chi hội chỉnh hình răng mặt thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa răng hàm mặt, Nha khoa Nụ Cười thành phố Hồ Chí Minh, 2005 - 2006.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2006 - 2017.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa răng hàm mặt, khoa tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2017 đến nay.

BS.CKI. Huỳnh Nhất Thống

Trưởng khoa mắt

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 1991.
 • Chuyên khoa cấp I Mắt, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Chất lượng thị giác - Chất lượng cuộc sống, Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Trưởng khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 2009 đến nay.