BS.CKI. Nguyễn Văn Sơn

Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Đặt lịch khám

BS.CKI. Huỳnh Thanh Giang

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Đặt lịch khám

BS.CKI. Nguyễn Công Trí

Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Đặt lịch khám

Tin tức chuyên khoa