BS.CKI. Nguyễn Hữu Thái

Phó Trưởng khoa Can thiệp Nội mạch

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2008.
 • Chuyên khoa cấp I - Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2012.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2009.
 • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2012.
 • Thông tim can thiệp giai đoạn I và II, viện tim thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • An toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2008 đến 2018.
 • Phó Trưởng Khoa Can thiệp Nội mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2018 đến nay.

 

BS.CKI. Đỗ Văn Phẩm

Trưởng Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006.
 • Định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu, Trường đại học y Hà Nội, 2011.
 • Chuyên khoa cấp I Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội, 2011.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007.
 • Cấp cứu nội khoa, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Cập nhật kiến thức tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Siêu âm Tim & Bệnh lý tim mạch, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
 • Siêu âm trong Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương (Hà Nội), 2009.
 • Hồi sinh tim phổi nâng cao, Bệnh viện Trưng Vương, 2017.

Kinh nghiệm: 

 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời - Cà Mau, 2006 - 2009.
 • Trưởng Khoa, Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2012 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Thành Luân

Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2010.
 • Chuyên khoa cấp I Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm tổng quát, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2012.
 • Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2013.
 • Thông khí cơ học cơ bản & nâng cao, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Điều trị thay thế thận liên tục và thay thế huyết tương cơ bản dành cho bác sĩ, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (An Giang), 2010 - 2012.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, 2013 - 2014.
 • Phó Trưởng khoa, Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2016 đến nay.

BS.CKI. Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006.
 • Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu nội, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2018.
 • Chuyên khoa I - Nội khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2017.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Siêu âm Tim, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2011.
 • Siêu âm tổng quát cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Nội tim mạch - Nội tiết - Khớp, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2007 - 2011.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2011 đến nay.

 

BS. Phan Thành Nhân

Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2015.
 • Hồi sức tim phổi cơ bản, Bệnh viện Trưng Vương, 2019.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Lao - Nội khoa, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 2011 - 2013.
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ung bướu - Nội, Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, 2013 - 2014.
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ năm 2014 đến nay.

 

BS. Thạch Trần Hiểu

Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2015.

2. Bằng cấp chuyên môn:

 • Chẩn đoán và xử trí nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng, Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, 2015.
 • Điện tâm đồ căn bản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, 2016.
 • Hổ trợ tuần hoàn và trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể (Ecmo) căn bản, Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
 • Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, 2018.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, khoa hồi sức cấp cứu & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, 2015 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị, khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, 2018 - 02/2019.
 • Bác sĩ điều trị, khoa hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 03/2019 đến nay.

BS. Lý Hoàng Thông

Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc

Đặt lịch khám

Chứng nhận:

1. Bằng cấp Y khoa:

 • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

Kinh nghiệm:

 • Bác sĩ điều trị, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn - Sóc Trăng, 2016 - 2018.
 • Bác sĩ điều trị, khoa nội lão, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, 2018 - 02/2019.
 • Bác sĩ điều trị, khoa hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, từ 03/2019 đến nay.