BS.CKI. Võ Thanh Tùng

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đặt lịch khám

BS.CKI. Nguyễn Lê Minh Thanh

Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đặt lịch khám

BS. Tiền Minh Đăng

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đặt lịch khám

BS.CKI. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đặt lịch khám

Tin tức chuyên khoa