Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đạt điểm 5 tiêu chí chất lượng bệnh viện do bộ y tế ban hành | Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
Thông tin tham khảo

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đạt điểm 5 tiêu chí chất lượng bệnh viện do bộ y tế ban hành

12-10-2017

Ngày 27/12/2016, Sở  Y Tế TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra và đánh giá Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long dựa trên tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã được đánh giá đạt điểm trung bình 4.30/5 điểm với số tiêu chí áp dụng là 82/83 tiêu chí tương đương 99% số lượng tiêu chí đề ra.

Tháng 12/2013, bộ Y Tế ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện với quan điểm chủ đạo “ Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị”. Theo đó, mỗi bệnh viện cần đạt 83 tiêu chí, trong đó có 19 tiêu chí hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí phát triển nguồn nhân lực, 38 tiêu chí về hoạt động chuyên môn, tám tiêu chí cải tiến chất lượng và bốn tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Đến 18 tháng 11 năm 2016  ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (phiên bản 2.0) kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đoàn kiểm tra do ông Cao Minh Chu – phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ làm trưởng đoàn, Đoàn đánh giá có 14 thành viên đã đánh giá BV Hoàn Mỹ Cửu Long đạt điểm trung bình là 4.30 cùng với những đánh giá và góp ý rất tích cực từ đoàn.

Sau buổi kiểm tra, Đoàn đánh giá cao là cơ sở khang trang, trang thiết bị đầy đủ phục vụ người bệnh; phòng điều dưỡng có xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng, 100% Điều dưởng trưởng khoa có chứng chỉ quản lý; xây dựng đủ quy trình khoa Dược, công tác dược lâm sàng và báo cáo ADR rất tốt; hoạt động Kiểm soát nhiễm khuẩn khá tốt, có báo cáo nghiên cứu khoa học; Hệ thống quản lý chất lượng có đủ nhân lực và đầy đủ chứng chỉ. Bệnh viện có triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến,, có xây dựng cập nhật phác đồ điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục theo đánh giá của Sở Y tế.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long luôn phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí chất lượng do Bộ y tế ban hành để tạo ra một môi trường chất lượng, TẬN TÂM CHĂM SÓC tất cả vì bệnh nhân.